กติกาตะกร้อลอดห่วง

(ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2547)

1. สนามแข่งขัน (THE COURT)

 1.1 สนามเป็นพื้นราบ จะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ วัดจากพื้นสนามขึ้นไปอย่างน้อยประมาณ 8 เมตร

1.2 สนามต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ และให้มีวงกลมรัศมี 2 เมตร จากจุดศูนย์กลางสนาม ความกว้างของเส้นวงกลม มีขนาด 4 เซนติเมตร

1.3 มีห่วงชัยแขวนอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของวงกลมกลางสนาม โดยเชือกที่แขวนห่วงมีความยาวจากรอกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร

2. ห่วงชัย (THE OFFICIAL HOOP)

ห่วงชัย ประกอบด้วยวงกลม 3 วง ขนาดเท่ากัน โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากภายใน        50 เซนติเมตร ห่วงทั้ง 3 ห่วงนี้ ทำด้วยโลหะต้องผูกหรือบัดกรีติดกันแน่น เป็นรูป 3 เส้า (สามเหลี่ยม) วงห่วงแต่ละห่วงตั้งตรง และหุ้มด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม ซึ่งวัดโดยรอบไม่เกิน         10 เซนติเมตร โดยมีถุงตาข่ายทำด้วยด้ายสีขาวผูกรอบห่วงทุกห่วง ขอบล่างของห่วงชัย ต้องได้ระดับสูงจากพื้นสนาม 4.75 เมตร สำหรับผู้ชาย และ 4.50 เมตร สำหรับผู้หญิง

3. ลูกตะกร้อ (THE OFFICIAL BALL)

ลูกตะกร้อ ต้องมีลักษณะเป็นลูกทรงกลม ทำด้วยใยสังเคราะห์ชั้นเดียว มี 12 รู และมี        20 จุดตัดไขว้ ขนาดเส้นรอบวงต้องไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร ไม่เกิน 44 เซนติเมตร          (สำหรับผู้หญิง และเยาวชนไม่เกิน 16 ปี ต้องมีขนาดเส้นรอบวง 43-45 เซนติเมตร)

น้ำหนักของลูกตะกร้อ ก่อนเล่นต้องไม่น้อยกว่า 170 กรัม และไม่เกิน 180 กรัม (สำหรับผู้หญิงและเยาวชนไม่เกิน 16 ปี ต้องมีน้ำหนัก 150-160 กรัม)

4. ผู้เล่น (THE PLAYER)

 4.1 ทีมที่เข้าแข่งขัน ให้ส่งรายชื่อเข้าทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 6 คน มีผู้เล่นเข้าทำการแข่งขัน        5 คน หากทีมใดมีผู้เล่นไม่ถึง 5 คน ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในครั้งนั้น โดยให้ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน 30 นาที

  4.2 ในระหว่างการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ ซึ่งจะเปลี่ยนเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมต้องยื่นขอต่อกรรมการผู้ชี้ขาด เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น (ลูกตาย) ซึ่งแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้เพียง 1 คน โดยผู้ที่เปลี่ยนตัวเข้าไปใหม่ จะต้องไม่เล่น ในท่าที่ผู้เล่นเดิมทำเดิมทำครบแล้ว 3 ครั้ง และผู้ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวกลับคืนได้อีก

 

 

5. เครื่องแต่งกายของผู้เล่น (THE PLAYERS’S ATTIRE)

 5.1 สำหรับผู้ชายต้องสวมเสื้อยืด-กางเกงขาสั้น และรองเท้าพื้นยาง ส่วนผู้หญิง ให้สวมเสื้อยืด  คอกลมมีแขน กางเกงขาสั้นที่มีความยาวระดับเข่า และรองเท้ากีฬาพื้นยาง กรณีที่อากาศหนาว อนุญาตให้สวมเสื้อชุดวอร์มแข่งขัน

5.2 ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องแต่งกายของผู้เล่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และเสื้อต้องอยู่ในกางเกงตลอดเวลาการแข่งขัน

5.3 สิ่งใดก็ตามที่ช่วยเร่งความเร็วของลูกตะกร้อ    หรือช่วยในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไม่อนุญาตให้ใช้

5.4 หัวหน้าทีม (CAPTAIN) ต้องใส่ปลอกแขนที่แขนเสื้อด้านซ้าย

5.5 เสื้อของผู้เล่นทุกคนต้องติดหมายเลขที่ด้านหลังให้เห็นชัดเจน แต่ละทีมใช้หมายเลข 1-6 เท่านั้น โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เล่นต้องมีหมายเลขเพียงหมายเลขเดียวตลอดการแข่งขัน (TOURNAMENT)

6. การเล่น (PLAYING THE GAME)

6.1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน กรรมการจะให้แต่ละทีมทำการอบอุ่นร่างกายในสนามแข่งขัน เป็นเวลา 2 นาที

6.2 ให้นักกีฬายืนอยู่นอกเส้นวงกลม เว้นระยะห่างกันพอสมควร ในระหว่างการแข่งขันนักกีฬาจะสลับเปลี่ยนที่กันก็ได้

6.3 แต่ละทีมมีเวลาแข่งขัน ทีมละ 30 นาที

6.4 เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน นักกีฬาจะต้องโยนลูกตะกร้อให้นักกีฬาที่อยู่ด้านตรงข้าม และเริ่มเล่นจนกระทั่งลูกเข้าห่วงชัย โดยต้องใช้ท่าการเล่น ในข้อ 7.2 เท่านั้น

6.5 ในขณะโยนลูก นักกีฬาทั้งหมดต้องยืนอยู่นอกวงกลม หลังจากนั้นสามารถยืนอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้

6.6 นักกีฬาไม่สามารถเล่นต่อไปได้ ในกรณีที่ลูกตกพื้นคือลูกตายหรือลูกเข้าห่วงชัยแล้ว

6.7 นักกีฬาที่ทำลูกตายจะต้องเป็นคนโยนลูก เพื่อทำการแข่งขันต่อไป

6.8 สามารถเปลี่ยนลูกตะกร้อได้เมื่อลูกตะกร้อไม่สามารถเล่นได้

6.9 ในขณะแข่งขันห้ามนักกีฬาจับลูกตะกร้อ นักกีฬาจะจับลูกตะกร้อได้ก็ต่อเมื่อโยนลูกใหม่ เมื่อลูกตายเท่านั้น

6.10 กรณีต่อไปนี้ถือเป็นลูกตายให้โยนใหม่

            6.10.1 ลูกตะกร้อตกถึงพื้นสนาม

            6.10.2 ลูกตะกร้อถูกมือของนักกีฬา

            6.10.3 ลูกตะกร้อติด-หรือเข้าห่วงชัย

            6.10.4 ลูกตะกร้อถูกวัตถุอื่น ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ตะกร้อลอดห่วง

6.11 การแข่งขันจะดำเนินต่อไปได้ เมื่อชักห่วงชัยขึ้นไปให้อยู่ในความสูงระดับเดิม

6.12 หากมีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาสามารถขออนุญาตกรรมการให้หยุดการแข่งขัน เพื่อปฐมพยาบาลได้ไม่เกิน 5 นาที ภายหลังจากหยุดพัก 5 นาทีแล้ว ผู้เล่นคนนั้นไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ จะให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นนั้น ถ้ากรณีที่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นไปแล้วให้ยุติการแข่งขัน คะแนนที่ได้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้นด้วย

7. คะแนน (SCORING)

7.1 เมื่อสามารถทำให้ลูกตะกร้อเข้าห่วงชัยได้ จะได้ 10 คะแนนเท่ากันทุกท่า โดยไม่คำนึงถึงท่าที่มีความยากที่ถูกจัดเป็นลำดับ ยกเว้น

7.1.1 ใช้ท่าเดิมซ้ำกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

7.1.2 ใช้ท่านอกเหนือจาก ข้อ 7.2 ไม่ได้

7.1.3 ลูกเริ่มเล่น

7.1.4 ลูกตะกร้อที่เข้าห่วงชัยแล้วกระเด็นออกมา

7.1.5 ลูกตะกร้อที่เข้าห่วงชัยหลังจากหมดเวลาแล้ว

7.2 ลำดับความยากของท่าต่างๆ ในการแข่งขัน

7.2.1 ลูกศีรษะ (ลูกโหม่ง)

7.2.2 ลูกข้างเท้าด้านใน (ลูกแป)

7.2.3 ลูกไหล่

7.2.4 ลูกข้างเท้าด้านนอก (ลูกข้าง)

7.2.5 ลูกเข่า

7.2.6 ลูกกระโดดไขว้ (พับเพียบ)

7.2.7 ลูกเตะด้านหลัง (โค้งหลัง)

7.2.8 ลูกเตะด้านหน้า (หลังเท้า)

7.3 ทีมที่ทำได้คะแนนรวมสูงสุดคือทีมที่ชนะ

7.4 ในกรณีที่คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ทีมใดทำลูกเข้าห่วงชัยด้วยท่าที่มีความยากมากกว่าถือว่าเป็นทีมชนะ หากคะแนนรวมยังเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก เพื่อหาผู้ชนะเป็นการตัดสินสุดท้าย

8. กรรมการผู้ตัดสิน (REFEEREE)

8.1 มีผู้ตัดสินทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย ผู้ประกาศคะแนน, ผู้กดคะแนน, ผู้บันทึกคะแนน และรักษาเวลา/ผู้ชี้ขาด

8.2 ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่บันทึกคะแนนจะต้องจดบันทึกคะแนนที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทั้งหมดที่นักกีฬาแต่ละคนทำไว้

8.3 ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่จับเวลา เมื่อเริ่มจับเวลาต้องคอยดูเวลาตลอด และจับเวลาช่วงขอเวลานอก และบอกหยุดเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน

8.4 ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ควบคุมคะแนน จะต้องควบคุมท่าการเล่นของนักกีฬาแต่ละคนให้เป็นไปตามกติกากำหนดให้เล่นได้

8.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในสนาม

                8.5.1 ป้ายสกอร์บอร์ด (SCOREBOARD)

                8.5.2 นาฬิกาจับเวลา (STOPWATCH)

                8.5.3 นกหวีดสำหรับให้สัญญาณการเริ่มเล่นและสิ้นสุดการแข่งขัน

                8.5.4 อุปกรณ์สำหรับวัดความสูงของห่วงชัย

                8.5.5 ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาสำรอง (SUBSTITUTION BOARD)

9. บทลงโทษ (PENALTY)

                ทีมใดมาช้าเกิน 10 นาที จากกำหนดเวลาการแข่งขัน จะถูกปรับคะแนนเป็นศูนย์

10. บทสรุป (CONCLUSION)

                การแข่งขันหากมีปัญหาหรือเรื่องราวใดๆก็ตาม ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี นอกเหนือจากที่มิได้ระบุไว้ในกติกาข้อใดๆ ของการแข่งขัน ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการประจำสนามเป็นที่สิ้นสุด

 

_______________________________________