w (รายละเอียด)

update
2015-06-24

ระเบียบสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)

update
2015-02-11

สรุปผลการแข่งขัน ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

update
2014-02-27

สรุปผลการแข่งขัน ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

update
2014-02-27

ประกาศสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาเซปักตะกร้อชายหาดตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียด)

update
2014-02-27

การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

update
2014-02-13

การแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

update
2014-02-13

การแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

update
2014-02-13

ระเบียบสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)

update
2013-07-02

ผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2013-06-28

ระเบียบสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 (รายละเอียด)

update
2013-05-17

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” ครั้งที่ 3 ระหว่าง 1-7 ธันวาคม 2555 ณ ลานกาแลไนท์บาซ่าร์เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียด)

update
2012-11-22

การแข่งขันตะกร้อตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2012” ประจำปี พ.ศ.2555 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (รายละเอียด)

update
2012-11-22

การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2012-09-25

ระเบียบสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)

update
2012-08-23

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายการ”ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ฉบับที่ 4 / 2555 เรื่อง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ และบทลงโทษการถ่วงเวลา (รายละเอียด)

update
2012-08-23

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายการ”ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ฉบับที่ 3 เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสิน การแข่งขันตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)

update
2012-08-23

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายการ”ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ฉบับที่ 2 เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักกีฬา,เจ้าหน้าที่และรายชื่อนักกีฬาโค้วต้าพิเศษ เพื่อการแข่งขันรายการ “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 2” ประจำปี 2555 (รายละเอียด)

update
2012-08-23

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ออาชีพ รายการ”ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ฉบับที่ 1 เรื่อง รายละเอียดเพื่อการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพ รายการ “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 2” ประจำปี 2555 (รายละเอียด)

update
2012-08-23

ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ว่าด้วยการแข่งขันเซปักตะกร้ออาชีพ “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 2” ประจำปี 2555 (รายละเอียด)

update
2012-08-23

การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-23 มิถุนายน 2555 ณ เมืองไห่หยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน (รายละเอียด)

update
2012-08-23

ผลการแข่งขันตะกร้อคิงส์คัพ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2012-07-20

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 27 (รายละเอียด)

update
2012-07-02

ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2555 (รายละเอียด)

update
2012-06-18

การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2555 (รายละเอียด)

update
2012-06-18

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายการ”ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ฉบับที่ 5 / 2555 เรื่อง รายชื่อทีมจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตะกร้ออาชีพ รายการ “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2555 (รายละเอียด)

update
2012-03-01

ผลการแข่งขัน 2nd ISTAF SUPER SERIES –PALEMBANG,SOUTH SUMATERA INDONESIA ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เมืองปาเลมบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (รายละเอียด)

update
2012-03-01

ผลการแข่งขัน วีโก้ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2555 เซอร์กิตที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2555 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2012-03-01

ผลการแข่งขัน วีโก้ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2555 เซอร์กิตที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก (รายละเอียด)

update
2012-03-01

เรื่อง กำหนดใช้กติกาตะกร้อลอดห่วงไทย ฉบับใหม่ พ.ศ.2555 เพื่อการแข่งขัน “ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ” ประจำปี 2555 (รายละเอียด)

update
2012-02-03

ประกาศสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด ทีมชาย-ทีมหญิง เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ เมืองไฮ่หยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน (รายละเอียด)

update
2011-12-27

ประกาศสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาเซปักตะกร้อชายหาดตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ เมืองไทหยาง ประเทศจีน (รายละเอียด)

update
2011-11-24

ทัพนักกีฬาตะกร้อไทย คว้า 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ เมืองปาเลมบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (รายละเอียด)

update
2011-11-21

ตะกร้อไทย คว้าทอง 2 เหรียญ จากการแข่งขันตะกร้อประเภททีมเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26 ณ เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย (รายละเอียด)

update
2011-11-14

ตามคาด “หมูป่าเขี้ยวตัน” คว้าแชมป์ วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 พร้อมคว้าเงินรางวัล 1,500,000.- บาท ไปครอง (รายละเอียด)

update
2011-10-03

กองทัพบก คว้าแชมป์ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2554 พร้อมรับ เงินรางวัล 1 ล้านบาทไปครอง (รายละเอียด)

update
2011-10-03

ผลการแข่งขันตะกร้อ “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 ผลการแข่งขันตะกร้อทีมชุดชาย รอบชิงชนะเลิศ (รายละเอียด)

update
2011-09-17

ผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 ประเภททีมชุดหญิง รอบชิงชนะเลิศ (รายละเอียด)

update
2011-09-16

ผลการแข่งขันตะกร้อคิงส์คัพ ครั้งที่ 26 ประเภททีมชุดหญิง วันที่ 15 กันยายน 2554 (รายละเอียด)

update
2011-09-15

ตารางถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อ “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 (รายละเอียด)

update
2011-09-14

ผลการแข่งขันตะกร้อ “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 วันที่ 13 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2011-09-13

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร มีพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2554 (รายละเอียด)

update
2011-09-12

ผลการแข่งขัน 1st Super Series Thailand ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2011-09-12

การแถลงข่าวตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (รายละเอียด)

update
2011-09-07

การแถลงข่าวตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (รายละเอียด)

update
2011-09-07

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 13 (รายละเอียด)

update
2011-08-17

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 12 (รายละเอียด)

update
2011-08-17

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 11 (รายละเอียด)

update
2011-08-09

ผลการแข่งขัน วีโก้ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2554 เซอร์กิตที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก (รายละเอียด)

update
2011-08-09

ผลการแข่งขัน วีโก้ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2554 เซอร์กิตที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2554 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก (รายละเอียด)

update
2011-08-02

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 10 (รายละเอียด)

update
2011-08-02

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 8 (รายละเอียด)

update
2011-07-21

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 6 (รายละเอียด)

update
2011-07-12

ผลการแข่งขัน วีโก้ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2554 เซอร์กิตที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2554 ที่ลานอเนกประสงค์หน้า กกท. หัวหมาก (รายละเอียด)

update
2011-07-11

ผลการแข่งขัน ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2554 (รายละเอียด)

update
2011-07-05

พิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554 (รายละเอียด)

update
2011-06-29

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 5 (รายละเอียด)

update
2011-06-27

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ห้องรองเมือง โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554 (รายละเอียด)

update
2011-06-27

ผลการแข่งขัน วีโก้ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2554 เซอร์กิตที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2554 ที่ลานอเนกประสงค์หน้า กกท. หัวหมาก (รายละเอียด)

update
2011-06-21

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 3 (รายละเอียด)

update
2011-06-14

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554 (รายละเอียด)

update
2011-06-07

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 2 (รายละเอียด)

update
2011-06-07

ผลการแข่งขัน วีโก้ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2554 เซอร์กิตที่ 1 ที่ลานอเนกประสงค์หน้า กกท. หัวหมาก (รายละเอียด)

update
2011-06-06

พิธีเปิดการแข่งขัน ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2554 สนามที่ 1 ที่ลานอเนกประสงค์หน้า กกท. หัวหมาก (รายละเอียด)

update
2011-06-03

การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2554 (รายละเอียด)

update
2011-05-30

ผลการแข่งขัน วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 10 ประจำสัปดาห์แรก (รายละเอียด)

update
2011-05-23

ผลการแข่งขันตะกร้อชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Air Sea Land Games 2011 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 54 ณ หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

update
2011-05-04

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ขอไว้อาลัยให้แก่ ร.ต.อุทัย หมื่นอภัย ผู้ฝึกสอนตะกร้อชายหาดทีมชาติไทย สังกัด สังกัดหน่วยรบพิเศษ ร.1 พัน.2 เป็นทหารนายที่ 6 ที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (รายละเอียด)

update
2011-04-29

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ วีโก้ คัพ ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รายละเอียด)

update
2011-04-05

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ” รอบคัดเลือกระดับภาค (ภาคเหนือ) วันที่ 17-20 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (รายละเอียด)

update
2011-03-21

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ” รอบคัดเลือกระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2554 ณ ห้างคลังพลาซ่า จ.นครราชสีมา (รายละเอียด)

update
2011-03-15

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "วีโก้ คัพ " รอบคัดเลือก ภาคใต้ ณ สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

update
2011-03-07

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ” รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค (ภาคกลาง) ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี (รายละเอียด)

update
2011-03-07

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)

update
2011-02-28

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2554 (รายละเอียด)

update
2011-02-28

การแถลงข่าว เซปักตะกร้อ วีโก้คัพ ครั้งที่ 4 ชิงรถกระบะวีโก้พร้อมเงินรางวัล 2.5 ล้านบาท (รายละเอียด)

update
2011-02-11

งานแถลงข่าวการแข่งขันเซปักตะกร้อลีกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 “Sepaktakraw World Series” (รายละเอียด)

update
2011-01-19

ทัพนักกีฬาตะกร้อชายหาดทีมชาติไทย เดินทางกลับจากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์บีช เกมส์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 พร้อมชัยชนะ 4 เหรียญทอง (รายละเอียด)

update
2010-12-18

ทัพนักกีฬาตะกร้อชายหาดทีมชาติไทย เดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6ธันวาคม 2553 (รายละเอียด)

update
2010-12-07

ทัพนักกีฬาตะกร้อไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 พร้อมคว้าชัยมา 4 เหรียญทอง (รายละเอียด)

update
2010-11-27

ทัพนักกีฬาตะกร้อ เดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (รายละเอียด)

update
2010-11-13

ผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 21-26 ก.ย. 53 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (รายละเอียด)

update
2010-09-30

พิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2553 (รายละเอียด)

update
2010-09-22

งานแถลงข่าวตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2553 (รายละเอียด)

update
2010-09-17

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2553 (รายละเอียด)

update
2010-08-16

ผลการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 53 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ทีมไทยคว้า 4 เหรียญทองจากการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงและเซปักตะกร้อประเภทคู่ (รายละเอียด)

update
2010-07-29

งานแถลงข่าวการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 25 ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (รายละเอียด)

update
2010-07-24

งานแถลงข่าว การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก คิงส์คัพ ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 (รายละเอียด)

update
2010-07-20

การแข่งขันกีฬานักเรียน แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ตะกร้อ – เปตอง นักเรียน สพฐ. มาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี 2553 (รายละเอียด)

update
2010-07-09

ประกาศสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อนักกีฬาตะกร้อชายหาดทีมชายเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม (เพิ่มเติม) การแข่งขันเอเชี่ยน บีช เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ รัฐสุลตานโอมาน (รายละเอียด)

update
2010-07-05

ประกาศสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อนักกีฬาตะกร้อชายหาด ทีมชาย-ทีมหญิง เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมในรายการแข่งขัน เอเชี่ยน บีช เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ รัฐสุลตานโอมาน (รายละเอียด)

update
2010-06-22

ประกาศสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาตะกร้อชายหาดทีมชาติไทย ชาย-หญิง เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน บีช เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ รัฐสุลตานโอมาน (รายละเอียด)

update
2010-06-02

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตะกร้ออาชีพ ประจำปี 2553 “ วีโก้ ตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ” ครั้งที่ 9 & “ วีโก้ ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 (รายละเอียด)

update
2010-06-01

พิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2010-06-01

ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และพลตรีจารึก อารีราชการัณย์ นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2553 (รายละเอียด)

update
2010-05-25

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2553 (รายละเอียด)

update
2010-05-25

หมูป่าเขี้ยวตัน จ.นครปฐม คว้าแชมป์ ตะกร้อ วีโก้ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 9 ผลการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-05-12

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 13 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 (รายละเอียด)

update
2010-05-07

การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2010-05-04

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 12 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 ผลการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-04-28

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2553 ผลการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-04-21

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553 ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-04-13

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 9 (รายละเอียด)

update
2010-04-07

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ผลการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-03-31

สรุปผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2553 “แชมป์ สมุทรสาคร” (รายละเอียด)

update
2010-03-23

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 7 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 ผลการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-03-23

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ผลการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-03-05

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 (รายละเอียด)

update
2010-02-23

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 (รายละเอียด)

update
2010-02-17

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ผลการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-02-09

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 ผลการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2010-02-04

ผลการแข่งขัน “วีโก้ ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ประจำปี 2553 สัปดาห์ที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 (รายละเอียด)

update
2010-01-25

ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2009” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2553 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2010-01-18

ผลการแข่งขันกีฬาชัทเทิ้ลค็อค การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รายละเอียด)

update
2009-12-23

ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รายละเอียด)

update
2009-12-22

ผลการแข่งขันตะกร้อรายการ World Games ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2552 ณ เมือง Kaoshiung ประเทศ Chinese Taipei (รายละเอียด)

update
2009-07-23

ผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

update
2009-07-13

งานแถลงข่าว ตะกร้อ "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 24 ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (รายละเอียด)

update
2009-06-27

พิธีมอบเงินรางวัลการแข่งขันตะกร้ออาชีพ “ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

update
2009-06-17

ผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2552 ผลการแข่ง ขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-06-13

ผลการแข่งขัน3rd World Sepaktakraw Championship Malaysia Cup-2009 ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเชีย ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2552 (รายละเอียด)

update
2009-06-05

งานแถลงข่าวตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2552 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ (รายละเอียด)

update
2009-06-04

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-05-19

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 13 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2552 ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-05-14

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 12 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-05-04

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 กาญจนบุรีเกมส์ 15 – 26 มีนาคม 2552 (รายละเอียด)

update
2009-04-27

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-04-27

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2552 (รายละเอียด)

update
2009-04-24

ทีมสโมสรนครราชสีมา รับเละ 500,000 บาท คว้าแชมป์ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2552 (รายละเอียด)

update
2009-04-24

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-04-20

การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ รายการ “ตะกร้อลอดห่วงไทยอาชีพ 2009” สนามที่ 4 ณ บริเวณเทศกาลดอกคูนเสียงแคน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2552 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2552 (รายละเอียด)

update
2009-04-17

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2552 ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-04-17

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 8 (รายละเอียด)

update
2009-04-06

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 7 ผลการแข่งขันดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-03-30

ผลการแข่งขัน “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 6 (รายละเอียด)

update
2009-03-23

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 (รายละเอียด)

update
2009-03-16

ผลการแข่งขัน"ตะกร้อไ ทยแลนด์ ลีก" ครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 (รายละเอียด)

update
2009-03-02

ทีมสมุทรสาคร แชมป์ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำสนามที่ 2 ณ ท่าเทียบเรือพัทยา จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

update
2009-02-25

ผลการแข่งขันตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก" ดิวิชั่น 1 สัปดาห์ที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้ (รายละเอียด)

update
2009-02-25

หมูป่าเขี้ยวตัน จ.นครปฐม และผีตาโขน จ.เลยเก็บ 2 แต้ม ในการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 ครั้ง ที่ 8 สัปดาห์ที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 (รายละเอียด)

update
2009-02-15

ปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2008” (รายละเอียด)

update
2009-02-10

ผลการแข่งขันThe Vietnam Invitation Sepaktakraw Tournament 2008 ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2551 ณ เมือง Dong-Nai ประเทศเวียตนาม (รายละเอียด)

update
2009-02-04

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2552 “หัวหมากเกมส์” ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มกราคม 2552 (รายละเอียด)

update
2009-02-04

ผลการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 สัปดาห์ที่ 1 (รายละเอียด)

update
2009-02-03

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2008” ระดับชิงแชมป์ภาคนครหลวง (รายละเอียด)

update
2009-01-22

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2008” ระดับชิงแชมป์ภาคใต้ (รายละเอียด)

update
2009-01-16

ทีมชลบุรีราชนาวี แชมป์ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำสนามที่ 1 (รายละเอียด)

update
2009-01-13

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2008” ระดับชิงแชมป์ภาคกลาง ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2551 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

update
2009-01-06

การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ สนามแรก ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2552 ณ วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร (รายละเอียด)

update
2008-12-18

ทีมลูกพลาสติกไทยเตรียมพร้อมลุยศึก The Vietnam Invitation Sepaktakraw Tournament 2008 ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2551 ณ เมือง Dong-Nai ประเทศเวียตนาม (รายละเอียด)

update
2008-12-17

การแข่งขัน 2008 NANNING (CHINA) – ASEAN INTERNATIONAL SEPAKTAKRAW INVITATION TOURNAMENT ทีมไทยคว้า 2 เหรียญทอง (รายละเอียด)

update
2008-12-17

พิธีจับสลากโปรแกรมการแข่งขัน "ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก" ประจำปี 2552 (รายละเอียด)

update
2008-12-17

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2008” ระดับชิงแชมป์ภาคเหนือ (รายละเอียด)

update
2008-12-16

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2008” ระดับชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียด)

update
2008-12-16

พิธีจับสลากแบ่งสาย แข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “วีโก้ คัพ 2008” (รายละเอียด)

update
2008-12-15

server takraw.or.th Harddisk มีปัญหาทำให้ฐานข้อมูลเสียหาย (รายละเอียด)

update
2008-10-10